ולינסקי פינת אסמרה היבטים חברתיים ומשפטיים של מדיניות המקלט בישראל

היבטים חברתיים ומשפטיים של מדיניות המקלט בישראל עורכת : טלי קריצמן -אמיר לוינסקי פינת אסמרה היבטים חברתיים ומשפטיים של מדיניות המקלט בישראל מערכת מדעית גבריאל מוצקין ( יו " ר ) דפנה הקר חנן חבר טל כוכבי מנחם לורברבוים דימיטרי שומסקי יהודה שנהב לוינסקי פינת אסמרה היבטים חברתיים ומשפטיים של מדיניות המקלט בישראל  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד