רשימת המשתתפים

מזרחים בישראל : עיון ביקורתי מחודש ■ עורכים חנן חבר , יהודה שנהב , פנינה מוצפי -האלר התשמע קולי ? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית ■ עורכת יעל עצמון ישראל : מחברה מגויסת לחברה אזרחית ? ■ עורכים יואב פלד , עדי אופיר כבוד האדם או השפלתו ? ■ עורכים אלוף הראבן , חן ברם - 48 ל 50 חמישים לארבעים ושמונה : מומנטים ביקורתיים בתולדות מדינת ישראל ■ עורך עדי אופיר בין האני לאנחנו : הבניית זהויות וזהות ישראלית ■ עורך עזמי בשארה אבו - נוואס : שירי יין ואהבה ■ מערבית : עפרה בנג ' ו , שמואל רגולנט תקשורת ודמוקרטיה בישראל ■ עורך דן כספי הקשרי עיון וביקורת - סדרת ספרי מחקר מקוריים וביקורתיים בנושאי תרבות וחברה , עורך יהודה שנהב אתיקת העדות : היסטוריה של בעיה ■ מאת מיכל גבעוני כאן לא אפריקה : גבולות , טריטוריה , זהות ■ מאת חיים יעקובי אקס ליבריס : היסטוריה של גזל , שימור וניכוס בספרייה הלאומית בירושלים ■ מאת גיש עמית וילה בג ' ונגל : אפריקה בתרבות הישראלית ■ מאת איתן בר -יוסף מעבר לחילון : מסורתיות וביקורת החילוניות בישראל ■ מאת יעקב ידגר ארבע הרצאות על תיאוריה ביקורתית ■ עורך גיל אייל הביורוקרטיה של הכיב...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד