"אנו היהודים החילונים"? הגדרת זהות בתנועת ההתחדשות היהודית במרחב החילוני

נעמה אזולאי המושג " זהות " , ההולך ותופס מקום מרכזי בשיח החברתי של העשורים האחרונים , מעורר תסיסה , בעיקר משום שהוא טורף את קטגוריות הדיון המסורתיות הן בפרקטיקה האקדמית הן במחשבה הפוליטית . שיח הזהות מאתגר את סמני הגבול החברתיים והסימבוליים ומארגן אותם מחדש במונחים של זמן ושל מרחב ( שנהב . ( 2001 בתוך כך עוברת גם זירת הזהות הדתית טלטלות אידיאולוגיות ופרקטיות . תיאוריית החילון , שחזתה כי הזהות הדתית תפנה את מקומה לזהות חילונית , שוב אינה הולמת את המציאות העכשווית ואינה מסבירה אותה . דומה כי התוויות המובהקות " חילוניות " ו " דתיות " מצביעות כיום בעיקר על הקטבים , אך אינן משקפות את הציר עצמו שעליו נעה הזהות הדתית של רוב אוכלוסיית העולם המערבי ( . ( Casanova 1994 חקר תהליכי החילון וההדתה בישראל מראה כי שיח הזהות היהודית עדיין שבוי במידה רבה בדיכוטומיות שאינן מדביקות את השינויים הרבים המתרחשים בזירה עצמה ( גודמן ויונה ; 2004 שנהב בספר זה ) . הפרויקט ההיסטורי של הציונות - הפיכת היהדות ללאום - לא הושלם מעולם . אמנם מבחינה פוליטית הציונות קצרה הצלחה מלאה עם התבססותה של חברה יהודית - ישראלית רי...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד