קידוש וחילון, זהות ושייכות: העידן החדש וההתחדשות הרוחנית היהודית

רחל ורצברגר מבוא תזת החילון , הטוענת כי העולם המערבי מתקדם בהשפעת המודרנה לקראת תהליכי חילון בלתי נמנעים , נמצאת תחת מתקפה בעשורים האחרונים . רבות מהטענות המרכזיות נגדה נשענות על עדויות אמפיריות בדבר התעוררות דתית המתרחשת כיום בחברה המערבית : עלייתו של פונדמנטליזם דתי , הופעתן של תנועות דתיות חדשות , עלייה מובהקת בשיעורי הביקור בכנסיות בארצות הברית ובכמה ממדינות אירופה , ועוד ( שנהב בספר זה ) . אחת התצורות הדתיות החדשות , שיש הרואים בה תנועה דתית חדשה בפני עצמה ( , ( Dawson 1998 היא הרוחניות הפוסט -מסורתית נוסח העידן החדש , הנפוצה כיום בארצות הברית , במערב אירופה וגם בישראל . טבעה האקלקטי , ההיברידי והפוסטמודרני של תנועה זו מקשה לקטלגה כתופעה חילונית או כתופעה דתית , והמחקר על אודותיה מתלבט בסוגיה זו ( Heelas . ( 1996 ; Hanegraaff 1998 מאמר זה יתמקד באופן שבו משולבים יחד העידן החדש והיהדות בתנועת ההתחדשות היהודית ( - ( Jewish Renewal בארצות הברית משנות השמונים של המאה העשרים ובישראל מסוף שנות התשעים - וידון בשאלות הנוגעות לטבעה המחולן או הדתי של התופעה , בהקשר היהודי הרחב ובהקשר הישראל...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד