חילון ללא חילוניות: פתיחת מרכזי הקניות בשבת כמקרה בוחן

גיא בן - פורת יריב פניגר החילוניות ותהליכי החילון נקשרים בספרות המחקרית לעתים קרובות לאידיאולוגיה הליברלית שיסודה בחופש ובשוויון . סיפורה ההיסטורי של החילוניות המערבית מוצג כסיפור ניצחונה של החירות , שהושג על ידי הסטת הדת אל המרחב הפרטי . בעקבות זאת הובטחו חופש הבחירה האישי מזה , ועליונותה של ריבונות המדינה המודרנית מזה . תהליך ליניארי זה של פיחות במעמדה הפוליטי של הדת מתואר פעמים רבות כחלק מהתפתחותה של הדמוקרטיה הליברלית המחויבת לזכויות הפרט ולסובלנות . על פי תיאור זה , החיץ שנוצר בין המדינה ובין הכנסייה בתהליך החילון הוא המקור לחירויות ולשוויון ( . ( Walzer 1984 מחקרים אחרים , שמצביעים אף הם על הקשר ההדוק בין החילון לבין החירות והשוויון , ועל התרומה של תהליכי חילון להיווצרות החומה בין דת למדינה , רואים בדמוקרטיה עצמה תוצאה ישירה של החילון . כך למשל מתאר זאת ג ' ובאני סרטורי : [ החילון ] מתרחש כאשר תחום האלוהים ותחום הקיסר - המרחב של הדת והמרחב של הפוליטיקה - מופרדים . כתוצאה מכך הפוליטיקה איננה מחוזקת ביותר בידי הדת , והיא משתחררת גם מהנוקשות הדתית ( דוגמטיזם ) וגם מהאינטנסיביות הכמו...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד