החילון בקרב יהודי ארצות האסלאם

בקטנותי רציתי לדמות לסבתי , מעין מלכה יהודייה . אך עתה , כשהקדמה בפתח , ידעתי שלעולם לא אוכל לשבת בבית כמוה , בלי שאדע מאומה על העולם שמחוץ למשפחתי . רציתי לעשות דברים כפי שנשים עושות באירופה , להיות רופאה , לעזור לעניים , לכולם , או אולי להיות סופרת שתמצא את המילים , את המילים שלנו , לספר על הזמן האבוד שלנו , ולמוצאו שוב באמצעות הקדמה , אך לא במסגרתה , אלא מחוץ לגבולותיה ( כהנוב . ( 60 - 58 , 1978 הקדמה שמביאים עמם האירופים היא מוערכת ונחשקת , אבל בה בעת היא מעוררת בקרב היהודים מתח פנים - תרבותי . אפשר לראות ביהודים בחברות הקולוניאליסטיות לא רק אנשי ביניים , כדברי כהנוב , אלא גם יזמים . רבים מהם שאפו לשפר את מצבם בעזרת שונותם בהיותם יהודים , ועל ידי התחברות לכוחות הקולוניאליסטיים על חשבון סביבתם . ייחודה של החילוניות בארצות האסלאם היהודים בארצות האסלאם לא היו עשויים מקשה אחת ; אפשר למיין אותם באופנים שונים , בין השאר על פי לשונם : ערבית - יהודית לניביה או לדינו . אטינגר הציע לחלק אותם חלוקה היסטורית - גיאוגרפית לשלוש חטיבות עיקריות : יהודי הקיסרות העות ' מאנית ; יהודי אפריקה הצפונית ,...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד