חלק שני רב-ממדיות של תופעות החילון והחילוניות: המקרה היהודי-ישראלי