החילון: קטגוריה של עוולה היסטורית? דיון בספרו של הנס בלומנברג "הלגיטימיות של העידן המודרני"

פיני איפרגן החילון : מושג דו - משמעי ? ב - 1965 פרסם הפילוסוף ואיש מדע המדינה הגרמני הרמן לובה ( Lubbe ) מחקר שביקש להתחקות על ההיסטוריה של המושג " סקולריזציה " . לובה העניק למחקרו את הכותרת המתבקשת " סקולריזציה " , אך בכותרת המשנה בחר להכניס את ההקשר הייחודי שבמסגרתו ביקש לבחון את המושג - " גלגוליו של מושג בפוליטיקה של האידיאות " . ובמילים אחרות : הפוליטיקה של הרעיונות . במבוא לאותו ספר מצהיר לובה שאין בכוונתו להצטרף לדיון במושג החילון עצמו , ולהציע תיאור שמאמץ או דוחה את השימוש בו כהסבר להתכוננותו של העידן החדש ; אלא הוא מעוניין יותר במיפוי המוטיבציות המניעות את כל המשתתפים בפולמוס החילון . הוא ביקש לחשוף מוטיבציות אלו מפני שהניח , ובצדק , שמדובר במושג טעון שהשימוש בו לעולם אינו חף מממד פוליטי ואידיאולוגי . במידה רבה , יחסם הערכי של המשתתפים בדיון כלפי התופעה ההיסטורית שהם מבקשים להסביר באמצעות הקטגוריה " חילון " משפיע על אופן שימושם במושג זה , גם אם הם מצהירים שהשימוש שלהם במושג הוא ניטרלי . במאמר זה אדון בניתוחו הרפלקסיבי של הנס בלומנברג את השימוש המוטה בקטגוריית החילון כהסבר למודר...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד