קריסתם של "סולמות יעקב": ניסיון לקונספטואליזציה של בעיית החילון בעת החדשה המוקדמת

מיכאל הד בערב חג השבועות תשס " ו פרסם עיתון הארץ מחקר ולפיו שלושה מכל ארבעה ישראלים ( % 74 ) מאמינים באלוהים ורק פחות מרבע מהם ( % 23 ) אינם מאמינים ( יער . ( 2006 לפי המחקר , % 41 מאלה המגדירים עצמם חילונים הצהירו שהם מאמינים באלוהים . במחקר זה נתונים נוספים מעניינים ומפתיעים , אך הדבר המשמעותי בעיניי הוא הפער שנחשף בין התווית " חילוני " לבין השקפת עולם הכוללת אמונה באלוהים אצל למעלה משליש מהנסקרים ( % 37 ) אשר הגדירו עצמם חילונים . ממצא זה הוא רק דוגמה אחת לפרובלמטיות הרבה הטמונה במושג " חילוני " , וממילא לפרובלמטיות של מה שמכונה בדרך כלל " חילון " . מצד אחד , ביטויים אלו רווחים ביותר בתיאור ההוויה התרבותית הישראלית בימינו , וכן בתיאור ההיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה ואף בתיאור החברה המערבית בכללה ובהיסטוריוגרפיה של העת החדשה : תהליך החילון נתפס כתהליך המרכזי שעברה החברה המערבית לפחות מאז הרנסנס , בוודאי מאז הנאורות של המאה השמונה- * אני מודה לד " ר יוכי פישר שיזמה וארגנה את הסמינר על חילון וחילוניות בזהות היהודית והישראלית , שהתקיים במכון ון ליר בשנת , 2006 והזמינה אותי להשתתף בו . ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד