פתח דבר

העולם הדתי לעולם החילוני , והדת שבה למרכז הבמה בדרכים שונות . התפנית המפתיעה העמידה במבוכה חוקרים של תופעת הדתיות והחילוניות שיצרו גרסאות מגוונות של סיפור ניצחון החילוניות והמודרנה על הדת , על ערכיה ועל מוסדותיה . מגדליהם המחקריים קרסו באחת , והם נזקקו לפתע למערכת פרשנית חדשה ולהמשגה מחודשת של מהויות החילון , החילוניות והדתיות . כיום , ההתמודדות עם אתגר זה מאפיינת חלק גדול מהמחקר הסוציולוגי , ההיסטורי והפילוסופי בארץ ובעולם . כיצד אפשר להסביר את מה שנראה כתפנית במגמת החילון ? מה פשרה של תופעת פריחת הדתות וה " משבר " הפוקד את החילוניות ? מהם מאפייניו של משבר זה וכיצד הם קשורים למאפייני החילון והדת ? קובץ מאמרים זה נענה לאתגר והוא מבקש לתרום את חלקו בהבנת שאלות אלה ובניתוח התופעות הכרוכות בהן . הוא מציע התבוננות מחודשת , בעיקר בצד אחד של המטבע : החילוניות ותהליכי החילון . בעזרת בחינה פילוסופית , היסטורית וסוציולוגית , ומתוך שימוש ביקורתי ומפוכח במושגי החילון והחילוניות , מנסים משתתפי הקובץ לעמוד על משמעות קטגוריות אלו בעידן שמתקרא לעתים " פוסט - חילוני " . רוב מאמרי הספר הם פרי עבודתה של...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד