חילון וחילוניות עיונים בין–תחומיים

עורכת : יוכי פישר חילון וחילוניות : עיונים בין תחומיים מערכת מדעית גבריאל מוצקין ( יו " ר ) דפנה הקר חנן חבר טל כוכבי מנחם לורברבוים דימיטרי שומסקי יהודה שנהב חילון וחילוניות : עיונים בין תחומיים עורכת יוכי פישר  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד