קרני נס, סלון פולני ,2016 ,3 שמן על בד, ,70ש50 תצלום: אבי אמסלם Karni Ness, Polish Living ,Room 3, 2016, oil on canvas 70ש50, photo: Avi Amsalem