> קרני נס, ארבעה דורות, ,2014 שמן על בד, ,70ש100 תצלום: רן ארדה ,Karni Ness, Four Generations ,2014, oil on canvas, 70ש100 photo: Ran Erde