קרני נס, שלושה דורות, ,2014 שמן על בד, ,70ש100 תצלום: רן ארדה ,Karni Ness, Three Generations ,2014, oil on canvas, 70ש100 photo: Ran Erde