תצלום ) טימות‘י שנק, 2015 Photograph ( Timothy Schenck 2015 תערוכותיהם של סטלה ושל מוטלי ננעלו לאחרונה, אך דימויים מתוכן זמינים לצפייה באתר הוויטני: whitney.org