מבט מנהר ההדסון, ,2014 תצלום: קארין ג‘ובסט ,View from the Hudson River 2014, photo: Karin Jobst