אורנה בן-עמי, קריעה, ,1996 ברזל מרותך, 35ש35ש10 Orna Ben-Ami, Kri’ah ,Tearing(, 1996, welded iron( 35ש35ש10