בן קדישמן, ללא כותרת, ,2000 טכניקה מעורבת על נייר, 26ש35 ,Ben Kadishman, Untitled ,2000, mixed media on paper 26ש35 >