פנינה גרייצר, כיכר מר-פה/ ,2015 ,Bitterplatz תצלום שחור/לבן, 39ש35.5 ,Pnina Grietzer, Bitterplatz ,2015, b/w photograph 39ש35.5