חנה סהר, מתוך הסדרה מוטלים, ,2014 תצלום ש/ל, הזרקת דיו על נייר, 18.5ש28 Hanna Sahar, from the series Dumped, 2014, b/w photograph, inkjet print on paper, 18.5ש28