↱ אניסה אשקר, האדמה – למי שמכבד אותה, ,2003 תצלום צבע, 60ש60 Anisa Ashkar, The Land Belongs to those who Respect ,It, 2003, color photograph 60ש60