לאון זקראישק, אויאבּוּן מס‘ ,1 ,2016 דיו על נייר מגנאני, 50ש50 Oyabun ,šekLeon Zakraj no. 1, 2016, sumi pigment on Magnani paper, 50ש50