> לוּצ‘קה שפּרוֹבץ, שבת סוערת, ,2016 רישום על נייר, 55ש50 ovec, WindyŠpar ačkLu Saturday, 2016, drawing on paper, 55ש50