תלמה נבו, ציפורים עפות, ,2014 שמן על נייר, 70.5ש94.5 תצלום: דוד ארביטמן ,Talma Nevo, Flying Birds 2014, oil on canvas, 70.5ש94.5 Photo: David Arbitman