משה גרשוני, מתוך הסדרה קדיש, ,1996 עלי זהב והדפס רשת על נייר, 40ש40 Moshe Gershuni, from the series Kaddish, 1996, gold leaves and screenprint on paper, 40ש40