אביבית סגל, אנייה אדומה, ,2014 תצלום מעובד, 40ש60 ,Avivit Segal, Red Boat, 2014 ,manipulated photograph 40ש60