> חן שיש, עין הציפור, ,2015 קולאז': אקריליק וסרט סאטן על נייר, 28ש38 ,Khen Shish, Bird’s Eye, 2015 collage: acrylic and satin ribbon on paper, 28ש38