יהודית סספורטס, מתוך המיצב מיפוי, ,1995 טכניקה מעורבת על קרטון, 25ש19 Yehudit Sasportas, from the ,installation Mapping, 1995 ,mixed media on cardboard 25ש19