לילך בר-עמי, ללא כותרת, ,2014 קולאז': דף מאנציקלופדיה ומדבקות עגולות, 27ש19 ,Lilach Bar-Ami, Untitled, 2014 collage: encyclopedia page and round stickers, 27ש19