אנסלם קיפר, קרח ודם, ,1971 צבע מים על נייר, ,29.8ש39.5 אוסף פרטי, גרמניה Anselm Kiefer, Eis und ,Blut )Ice and Blood(, 1971 ,watercolor on paper ,29.8ש39.5, private collection Germany