< אנסלם קיפר, אקסטזה נשית, ,2012 צבע מים על נייר, אוסף פרטי Anselm Kiefer, Extases éminines – Mechthilde def Hackeborn, 2012, watercolor on paper, private collection