אנסלם קיפר שלא הכרתם

A nselm K erief as You ’ ev ervNe S een B efore / " אנסלם קיפר" מרכז פומפידו , פריז דצמבר – 2015 אפריל 2016 " “ A nselm K iefer eCentr P ompidou , P aris emberDec 2015 – A pril 2016  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21