פסוק לד — סיכום

כותב הפרק היה ער מאוד לכתוב בפרק כו , פסוק מו , וייתכן שהשתמש במילה " מצוות" משום שאין היא נזכרת שם ; כך אפשר לראות בשני פסוקים אלה יחדיו מעין סיכום לספר ויקרא . ברור שהוא לא התכוון לפרקים יז - כו בלבד , מכיוון שהמילה " מצוות " מתייחסת בבירור לדיני הקורבנות והטומאה המופיעים בפרקים א - טז . החזרה על המילים " הר סיני " מורה שהסופר השלים את הנאמר לעיל ( ויקרא כו , מו ) במתכוון . מטרתו של משפט הסיכום השני ( שם כז , לד ) היא אכן לשמש סיכום לפרק כז , אולם המשפט משלים את הסיכום הראשון ( שם כו , מד ) ומוסיף עליו , כך ששניהם יחד מסכמים את הספר בצורה נאותה : ספר שהוא " מדריך לכוהנים " , להבדיל מהחוקים המופיעים בספר במדבר , שאפשר לכנותו " מדריך ללוויים " .  אל הספר
מוסד ביאליק