פסוקים כח-כט — דיני חרם

את המילה " חרם " הגדיר פ ' שטרן ( עמ ' 226 ) " הקדשה באמצעות השמדה " . הגדרה זו שונה מן ההגדה המקובלת , הרואה בחרם מעין דבר אסור . החרם בתורה הופעל במלחמות של  אל הספר
מוסד ביאליק