פסוקים כג-כו — סדרת הקללות הרביעית: מלחמות, מגפות ורעב

] כו , כה [ " והבאתי עליכם ח רֶ ב " — הקללה מבטלת את הברכה " וח רֶ ב לֹ א תעבר בא רְ צכם" ( פסוק ו ) . " נקמת נקם ב רִ ית " — הכוונה לברית הר סיני ( שמות כד , ח ) , ברית שעם ישראל הפר ( ויקרא כו , טו ) . בברית עם האבות ( בראשית יז ) לא היו יסודות של שכר ועונש ( השוו קנוהל , מקדש הדממה , עמ ' . ( 145 - 141 ] כו , כו [ " מטה לחם " — כלומר " אספקת המזון שלכם " ( תרגום אונקלוס ; והשוו לתרגום המיוחס ליונתן ) . " בתנור אחד " — מחוסר עצים להסקה ( רש " י ; אהרליך , מקרא כפשוטו , עמ ' 242 ) או משום מיעוט הבצק ללחם ( רשב " ם ) , יסתפק עם ישראל בתנור אפייה אחד . התנור הפשוט נבנה בבור שקוטרו כמטר אחד . הבצק הוצמד לדופנות התנור או שניתן בתוך כלי , והתנור הוסק בענפים , שורשים או גללים ( מלאכי ג , טו ) . לעתים קרובות נבנו התנורים במקומות ציבוריים ולא בחצרות הבתים כדי למנוע שרפות ומפגעי עשן .  אל הספר
מוסד ביאליק