פסוקים כא-כב — סדרת הקללות השלישית: חיות רעות

] כו , כב [ " והשלחתי בכם את חית השדה " — הקללה מבטלת את הברכה " והשבתי חיה רָ עה מן הא רֶ ץ " ( פסוק ו , בכור שור ) . " ושכלה אתכם " — הקללה המנוגדת לברכה " והפריתי אתכם " ( פסוק ט ) . " והמעיטה אתכם " — קללה זו אינה מיותרת אף על פי שהיא כביכול חוזרת על הנאמר קודם לכן ( " ושכלה אתכם " ) , מכיוון שמטרתה לבטל את הברכה " וה רְ ביתי אתכם " ( פסוק ט ; חזקוני ) .  אל הספר
מוסד ביאליק