פסוקים טז-יז — סדרת הקללות הראשונה: חולי, רעב ותבוסה

] כו , טז [ " אף אני " — התשובה האלוהית לאי – שמירת המצוות של עם ישראל פועלת על פי העיקרון מידה כנגד מידה , מוטיב חוזר בספרות של ספר הקדושה . כפי שציינה מרי דגלס ( מבנה , עמ ' , ( 252 הצדק האמור לשרור בקרב בני האדם מבוסס על הצדק האלוהי , חיובי ( ויקרא יט , במיוחד פסוקים יא - יח , לה - לו ) כשלילי ( שם כד , יז - כב ) . אם יעמוד עם ישראל בחובות הברית שנכרתה , יברך אותו אלוהים ( שם כו , ג - יג ) , אך אם יפר העם את הברית יעניש אותו אלוהים , והעונש יהיה במידה כנגד מידה ( פסוקים יד - לט ) . ] כו , יז [ " ונגפתם לפני איביכם " — הקללה המנוגדת לברכה המופיעה בפסוק ז . " ונסתם ואין רֹ דף אתכם " — הקללה שמנוגדת לברכה המופיעה בפסוק ח . מוטיב זה חוזר ביתר פירוט בפסוקים לו - לז .  אל הספר
מוסד ביאליק