פסוקים יד-לט — הקללות: עונש על אי־ציות

חמש סדרות הקללות ( פסוקים טז - יז , יח - כ , כא - כב , כג - כו , כז - לט ) תואמות את חמש סדרות הברכות . אפשר להבחין בחומרת העונשים ההולכת וגוברת בהקדמה לכל אחת מן הקללות .  אל הספר
מוסד ביאליק