פסוקים ט-י — הברכה הרביעית: חיי פוריות וקיום הברית