פסוק ו — הברכה השנייה: שלום בארץ

בעקבות הביטחון הכלכלי ( פסוקים ד - ה ) מגיע גם הביטחון המדיני ( פסוקים ו - ח ) , שאם לא כן אין כל ערך לביטחון הכלכלי ( ספרא בחקותי א , ח ; רש " י ; בכור שור ) .  אל הספר
מוסד ביאליק