פסוקים ג-לט — הברכות והקללות

על פי רוב נראה שהקללות המופיעות בתורת הכוהנים רבות יותר ואף ארוכות יותר מאשר הברכות , אך ראוי להזכיר את הערתו החריפה של אבן עזרא לפסוק יג בעניין זה : " וריקי מוח אמרו כי הקללות רבות מהברכות . ולא אמרו אמת . רק נאמרו הברכות כלל , ונאמרו בקללות פרטים לירא ולהפחיד השומעים . והמסתכל היטיב יתברר לו דברי " . סדרת הקללות הראשונה מאופיינת בעיקרון של מידה כנגד מידה : " אף אני אעש ֱ ֶ ה זאת לכם " ( פסוק טז ); בסדרות הבאות מופיע הביטוי " ש ֶ בע על חטאתיכם " ( מספר מטפורי ) החוזר שוב ושוב באינטנסיביות הולכת וגוברת . בקללות נשמעים הדים ברורים של הברכות : " ברית " ( פסוקים ט , טו , כה , מב , מד ); " מצוות " ( ג , יד - טו ); " והייתי להם ( או לכם ) לאלוהים " ( יב , מה ); " אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים " ( יג , מה ); " גועל " ( יא , טו , ל , מג ); " ונתתי " ( ד , ו , יא , יז , יט , ל - לא ; וראו ונהאם ) . ברוך לוין ( ויקרא , עמ ' 276 ) כינה את ההבדלים בין השכר והעונש " אסימטריה של ניגודים " . הארץ הפורייה ( פסוקים ד - ה , י ) תפסיק להניב פרות ( טז , יט - כ , כו ); אלוהים ייטיב עם עמו ( ט ) או ישבור את ג...  אל הספר
מוסד ביאליק