פסוקים נבחרים פסוקים א-ב — מהות מצוות האל

מחוקק ספר הקדושה מתמצת את החוקים האלוהיים שעל פיהם ייקבע המשך ישיבתו של עם ישראל על אדמתו , ולשם כך הוא בוחר בשלוש מצוות מתוך עשרת הדיברות : אמונה באל אחד , איסור עבודה זרה ושמירת שבת ; הוא מוסיף את יראת הכבוד שיש לנהוג כלפי המקדש ( " מורא מקדש " בלשון חכמים ) כהוראה כוללנית , הכוללת את כל עבודת הקודש המוטלת על בני ישראל לתחזוקת הפולחן . ספר הקדושה מתרכז בגורמים הלאומיים הקובעים את גורל ישראל , ועל כן הוא מצטט את ויקרא יט , ל בהזכירו את שמירת השבת , כי פסוק זה מכיל עוד גורם לאומי : " מורא מקדש " ( כלומר הפולחן ) .  אל הספר
מוסד ביאליק