ד. האם יכולים השביעית והיובל לבוא בזה אחר זה?

איך איכר יכול להניח לאדמתו שנה שלמה — ואמנם יש טוענים ( ביניהם אליגר ) שהקביעה השרירותית של שנת יובל היא אוטופית — ועל אחת כמה וכמה איך הוא יכול להניח לה שנתיים תמימות ( אם היובל עוקב לשמיטה )? שאלה זו יש לשאול כמובן מנקודת המבט של עובד האדמה העברי הקדום ולא של עמיתו המודרני . תלמידי מ ' הילדנברנד תרם לי בשיחה מהידע הרחב שלו בחקלאות את נקודת המבט הזאת : פעמים רבות מובעת התנגדות לנוהל של פרק כא , שיש להניח לאדמה למשך שנה ואולי אפילו למשך שנתיים ( אם נניח שהיובל הוא אירוע נפרד שבא בעקבות השמיטה ) . היה אפשר לחשוב שאדמה שלא נזרעה תהיה לשדה קוצים ועשבי בר אם יניחו לה , ושהאיכרים יעמדו מול קושי גדול ואולי אף גדול מאוד כאשר יבואו להכין את הקרקע לזריעה בשנה הבאה , מה גם שרק שוורים ומחרשה עומדים לרשותם . בפועל , אין לטענות אלה כל שחר במציאות שהחקלאי חי בה . בעולם המודרני קשה לעבד את האדמה לאחר שהונח לה , בגלל הציוד הכבד המשמש לעבודה זו ; בגלל כובד הכלים החקלאיים , האדמה הקרובה לפני השטח נדחסת מאוד וקשה לעיבוד , והעשבים הגדלים בה מחייבים את האיכר לחזור ולהשתמש באותו ציוד כבד . כמו כן , כשהאדמה ...  אל הספר
מוסד ביאליק