פסוקים יז-כב — מידה כנגד מידה

הרטלי היטיב לבטא את חשיבותה של האחידות באכיפת דין מידה כנגד מידה בענייני נזיקין : " מעיקרון זה אין להשליך שהענישה היתה כרוכה בגרימת נזק גופני כמו זה שנגרם לנפגע , אלא שהענישה בגין נזק לאדם היתה במידה של הנזק שנגרם . לא גדולה כפי שדורשת מידת הנקם ולא קטנה כפי שדורשת מידת הרחמים . עיקרון זה היה התקדמות ניכרת בחקיקה , שכן הוא העלה את הפגיעה האישית מעוולה אזרחית לחוק פלילי , וכך קידם את ערכו החברתי של האזרח " ( הרטלי , עמ ' . ( lxii תלמידי ר ' פינצ ' ובר טען שבמקרה של מחלל השם אין דיוק במידה כנגד מידה : העונש , שהוא סקילה , איננו תואם את החטא . יתר על כן , אלוהים , שאליו כוונה הקללה , הוא שצריך לקלל את מחלל השם ולא העדה ; ולבסוף , המידה החלה על מחלל השם איננה מתייחסת אפילו למעשה עצמו . פינצ ' ובר מצא את התשובה לטענות אלה ב " חוזי הווסלים של אסרחדון " , שם כתוב ש " כשם שמקצצים כפות ידיהם ורגליהם ומנקרים (?) עיניהם של המקללים אלהים ואדון , כך יכלו אתכם ( האלים ) " ( ראו ויינפלד , השבעת הוסאלים , עמ' . ( 120 מכאן שחוקי מידה כנגד מידה , שמתחילים במילים " ש ֶ בר ֶ תחת ש ֶ בר ֶ , עין תחת עין" ( ...  אל הספר
מוסד ביאליק