פסוקים לט-מד — תוספת לחג הסוכות

] כג , לט [ " באספכם את תבואת הא רֶ ץ " — מטרת האסיף היא אחסון , כפי שמצווה ספר דברים " באספ ךָ מג רְ נ ךָ ומיקב ֶךָ " ( דברים טז , יג ) . הדגן , הענבים והזיתים , שהופקו מהם יין ושמן ( ירמיה מ , י , יב ) וכן בוודאי פירות הקיץ , כולם מובאים לאסם . ] כג , מ [ " כפת תמ רִ ים וענף עץ עבת " — פסוק זה מבהיר את הסוגיה שהעסיקה רבים בקשר לנחמיה ח , טו : " צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ ש ֶ מן ועלי הדס ועלי תמ רִ ים ועלי עץ עבת לעש ֹ ת סכת ככתוב " . השאלה היסודית היא אם יש קשר כלשהו בין הרשימות בויקרא כג לנחמיה ח . למראית עין אי אפשר לגשר על ההבדלים , שהם אלו : . 1 בנחמיה יש חמישה מינים ובספר ויקרא רק ארבעה . . 2 עלי זית ועלי עץ שמן ( לא ברור מהו . אורן ?) אינם נזכרים בספר ויקרא . . 3 לעומת זאת , ענף עץ עבות וערבי נחל אינם מופיעים בנחמיה . אי – התאמות אלה הובילו את רוב החוקרים למסקנה ששתי הרשימות עצמאיות . תורתו של נחמיה לא היתה זהה למה שבא בנוסח המסורה , כך שהקנוניזציה של המקור המסורתי נעשתה לאחר זמן . אך אפשר ליישב את ההבדלים אם מקבלים שארבעת המינים הראשונים נמנים בהגדרה " ענפי עץ עבות " . זיה...  אל הספר
מוסד ביאליק