פסוקים לג-לו — חג הסוכות

] כג , לד [ " חג הסכות שבעת ימים לה "' — מלבד ספר ויקרא רק ספר דברים קורא לחג בשם זה ( דברים טז , יג , טז ; לא , י ) . לאחר מכן השם מופיע רק במקורות בתר –גלותיים ( זכריה יד , טז , יח , יט ; עזרא ב , ד ; דברי הימים ב ח , יג ) . חלוקה זו חשובה ביותר ומראה שהשם היה מועדף במקדש בירושלים ( ספר הקדושה ) ולאחר מכן היה לשם המחייב ( . ( D השם חסר מלוחות המועדים של ספר שמות ( E ) וספר במדבר ( P ) שמלפני תקופת ריכוז הפולחן , עוד עדות לכך שהמקור הכוהני אינו מניח קיומו של מקדש יחיד . חשיבות דבר זה להבנת המקור והמשמעות של שמו של החג נידונה להלן בפסוק מב . ] כג , לו [ " עצ רֶֶ ת הוא " — העצרת שציינה את סוף חג הסוכות נחגגה כנראה במקדש , ביום שעולי הרגל היו חופשיים לחזור לבתיהם ( השוו דברים טז , ח ; מלכים א ח , סו ) . אפשר להניח שעולי הרגל שנשארו התכנסו גם לתפילה , אולם הפעם היתה זו אך ורק תפילה לגשם . ביום האחרון שלפני חזרתו של בעל האדמה העברי לנחלתו ( או תוך כדי חזרתו לביתו ) , היו מחשבותיו ודאגותיו נתונות לסיכויי החריש והזריעה התלויים בגשמים , וברור שהתפילה לגשם היתה בלבו והיא בוטאה בציבור בזמן העצר...  אל הספר
מוסד ביאליק