פסוקים טו-כב — מנחת ביכורי החיטה )שבועות(

השם " חג השבועות " מופיע בפעם הראשונה במקורות המשנה – תורתיים ( דברים טז , י , טז ; שמות לד , כב ; והשוו ירמיה ה , כד ); בלוח השנה הקדום ביותר הוא נקרא " חג הקציר" ( שמות כג , טז ) . במקור הכוהני החג נזכר כ " יום הביכורים " וגם " שבעתיכם ֻ " ( במדבר כח , כו ); ספר הקדושה מרמז על שני השמות הכוהניים בספירה של שבעה שבועות ובייחוד בשימוש במילה " ביכורים " ( פסוקים יז , כ ) . ] כג , טו [ " וספ רְ תם לכם " — אני מודה שאיני מבין את פשר הספירה של חמישים יום , ועיוני בספרות העלו חרס . אני משער שאי – פעם היה שימוש כלשהו במילות כישוף , שחזרו עליהן מדי יום ביומו כדי לעצור את השדים הנושאים בכנפיהם את פגעי מזג האוויר , אולם עם ניצחונו של המונותאיזם העברי קוצצו מילות הכישוף ונשארה הספירה . אם כך , מה היה הגורם לפחד שתקף את האיכר בימים אלה ? אלה ימים שבהם ה " חמסין " ( חמישים ) האביבי של אפריל ויוני מעלה בפתאומיות את הטמפרטורות ומוריד את הלחות בן – לילה . התוצאה לצומח היא יובש וקמילה ( בראשית מא , ו , כג ; ישעיה כז , ח ; יחזקאל יז , י ; יט , יב ; הושע יג , טו ; יונה ד , ח ) , ולאדם חולשה , מכת חום ומו...  אל הספר
מוסד ביאליק