פסוקים נבחרים פסוקים ב-ג — הקדמה

] כב , ב [ " מקדשי ֵ בני יש רָ אל " — מונח כולל זה מתייחס לקודשי – הקודשים ולקודשים כאחד , כמו בויקרא כא , כב ( ספרא אמור ד , ה ; כתר תורה ; ולהאוזן ; אליגר ; פורטר ) . ההכללה ברורה אף יותר מתוך השימוש בביטוי " בקדשים לֹ א יאכל " ( פסוק ד ) , האמור במובהק בכל הקודשים ( ספר המבחר ; והשוו שמות כח , לח [ פעמיים ]; במדבר ה , ט ; יח , ח ) . ] כב , ג [ " אמר אלהם " — בפסוק הקודם נקבע הרעיון הכולל שיש להקפיד בקודשים הנמסרים לכוהנים . משה ואהרון רשאים לבטא את ההכללה הזאת כרצונם , אך מתחילתו של פסוק זה , כשהאל מופיע בשמו המפורש ( דהיינו , " אני ה "') , עליהם להביא את דבריו כלשונם . גם המעבר לגוף שני הוא ראיה כי הפסוקים הבאים הם פנייה ישירה אל הכוהנים . המילה " יק רַ ב " מרמזת על שימוש אסור בחפץ מקודש ( מילגרום , ויקרא א , עמ ' 351- . ( 356 בהתקרבות אל הקודשים הכוהן נבדל מבית ישראל : איש ישראל יומת ( " יומת " , בניין הפעיל , לדוגמה במדבר יח , ז ) , ואילו הכוהן צפוי לכרת , כלומר יבוא סוף לשושלתו ( ראו ויקרא כ , ג ; והשוו מילגרום , ויקרא א , עמ ' , ( 461 - 457 ולמוות בידי שמים ( " ומתו " , בניין ק...  אל הספר
מוסד ביאליק