פרק כב הנחיות לכוהנים ולעם

פרק כב , העוסק בטומאת כוהנים , ממשיך את פרק כא , המסתיים במומי כוהנים . בסיום הפרק הקודם הותר לכוהנים בעלי מום לאכול קודשים ( ויקרא כא , כב ) , ובפרק זה נשללת זכות זו מכוהנים טמאים ( בכור שור ) .  אל הספר
מוסד ביאליק