פסוקים נבחרים פסוקים א-יא

ייתכן שבבסיסם של הפסוקים האלה עמד פולמוס כנגד הפולחן המצרי . פולחן זה עסק רובו ככולו במוות ובחיים שאחרי המוות , ובכל אחד ממקדשיו שימשו כוהנים מיוחדים שהיו מעורבים בטקסים שהיו קשורים במוות ( ברגמן ואחרים , עמ ' . ( 63 כמו כן , הרקע לפסוקים אלה הוא הקשר ההרסני בכוח בין קדושה לטומאה שעשוי להביא לידי חורבן ישראל . על פי ההשקפה הכוהנית , החורבן יגיע אם לא תסולק הטומאה במהירות ( שמא תעלה מוגלה או תגרום להרעלה ) וביעילות ( באמצעות טקסים מטהרים שנקבעו לכך ; מילגרום , ויקרא א , עמ ' . ( 1004 - 953 , 767 - 766 , 318 - 307 , 261 - 254 אקסיומה מקובלת בספר הקדושה ( , ( H שהוא דוקטרינה כוהנית , היא שהכוהנים קדושים במהותם , ולכן , באופן תאורטי , אסור להם להיות בקשר כלשהו עם גופת מת או אפילו לשהות עמה תחת אותה קורת גג . חוק זה הוציא מכלל אפשרות שהכוהנים ימלאו תפקיד כלשהו שקשור במוות ( לוין , ספר ויקרא , עמ ' . ( 316 ואולם ישנו ויתור מסוים , ואין זה אלא ויתור , לכוהן ההדיוט אך לא לכוהן הגדול ( פסוק יא ) : לכוהן הדיוט מותר לטמא את עצמו לקרובי משפחה מדרגה ראשונה ; אפשר להניח שהכוהן האבל ייטהר בטקסים הידו...  אל הספר
מוסד ביאליק